Απόψεις

Δεν με πείθει η ανακοίνωση της Περιφέρειας σχετικά με την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της 2ης Synergia 2016.

γράφει ο

Τάσος Αποστολίδης

 

 

του Δήμου Τουλκίδη,

εντεταλμένου σύμβουλου του δήμου Καβάλας και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Καβάλας

 

γράφει ο

Τάσος Αποστολίδης

 

Σελίδες