Καβάλα: Δημωφέλεια - Η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση στην Ελλάδα που βραβεύτηκε βάση

 

 

Η "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ", κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναγνωρίστηκε ως η πρώτη και μοναδική Δημοτική Επιχείρηση στην Ελλάδα που εφαρμόζει μοντέλα βασισμένα στον θεσμό της Επιχειρηματικής Αριστείας!

 

 

Το βραβείο, εκ μέρους της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», παρέλαβε η Διευθύντρια Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης της Επιχείρησης, Κυριακή Γανίτου, από τον επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ( Hellascert) , Εμμανουήλ Δεληγιαννάκη, η οποία κατά τη διάρκεια της βράβευσης ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Βιωσιμότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και την ομάδα έργου αποτελούμενη από τον γενικό διευθυντή της «Οργανοτεχνική ΑΕ», Γεώργιο Σταμπουλή, τον κ. Αναστάσιο Τσολάκη, καθώς και την εξωτερική συνεργάτη της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Γεωργία Τζατζάρη για την αγαστή συνεργασία.

 

 

Στο βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 που ακολουθεί, εκτός από τη βράβευση της κ. Γανίτου, γίνεται ιδιαίτερη μνεία και σε επιχειρήσεις της περιοχής μας, οι οποίες συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα: