Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καβάλας Μπάμπης Κουφατζής, με δελτίο Τύπου της δημοτικής επιχείρησης απαντά στην καταγγελία του δημοτικού συμβούλου Μάκη Παπαδόπουλου (διαβάστε την παρακάτω) ότι γίνονται προεκλογικά ρουσφέτια. 

 

Ο κ. Κουφατζής αναφέρει τα εξής: 

 

Ο λαϊκισμός, η σπέκουλα, οι συνειδητές ανακρίβειες, η άγνοια περι διαδικασιών, χαρακτηριστικά δεκαετιών του ‘80, είναι πια ξεπερασμένες τακτικές και τυγχάνουν της αποδοκιμασίας του κόσμου.

 

Η ένδοια γνώσεων, επιχειρημάτων και προτάσεων οδηγεί στο καταφύγιο της καταστροφολογίας. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή επίθεση εναντίον ευσυνείδητων και έντιμων υπαλλήλων, είναι δείγματα πανικού και απέλπιδα προσπάθεια εντυπώσεων κενές περιεχομένου.

 

Ως εκ τούτου είμαστε αναγκασμένοι, να παραδώσουμε μαθήματα διαδικασιών δημοσίων έργων και συμβάσεων καιτοι μερικοί είναι ανεπίδεκτοι μαθησεως.

 

Ειδικότερα:

1.  ​Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» (CPV: 45232150-8) με προϋπολογισμό 150.000,00 €.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας deyakav.gr (στο πεδίο: Διαγωνισμοί).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-08-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η πρωινή στις 27-08-2018.

 

2.  Για να αντιμετωπιστούν οι πολλές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης μέχρι να βρεθεί ανάδοχος στον παραπάνω διαγωνισμό η ΔΕΥΑΚ δημοσίευσε με πλήρη διαφάνεια και όλους τους κανόνες δημοσιότητας την παρακάτω :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΚ«

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19,942.00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ

 Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου

 

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ΔΕΥΑΚ” σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 02/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

 

3.  Η προκήρυξη ήταν δημοσιευμένη επί μία εβδομάδα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να την αναζητήσει.

 

4.  Η επιχείρηση προχώρησε στους παραπάνω διαγωνισμούς ώστε να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για  να εξυπηρετούνται το ταχύτερο δυνατό οι Δημότες της Καβάλας και των τοπικών διαμερισμάτων,  να αντιμετωπίζονται τάχιστα οι βλάβες και να γίνονται σύντομα οι αποκαταστάσεις.

 

Και επειδή οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν με επίσημα στοιχεία επαναλαμβάνουμε:

- Οι τελευταίες χρήσεις της επιχείρησης είναι κερδοφόρες και τα ταμειακά υπόλοιπα της επαρκέστατα. Η φετινή χρήση αναμένεται να παρουσιάσει ρεκόρ κερδών.

 

- Λόγω της χρηστής διοίκησης όχι μόνο δεν υπάρχει κίνδυνος να χρεοκοπήσει η επιχείρηση άλλα έχει ξεχρεώσει τεράστια ποσά τα τελευταία χρόνια.

 

- Το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης εκτελείται σε μεγάλο βαθμό γεγονός που έχει δεκαετίες να συμβεί.

 

Εφιστούμε την προσοχή σε όποιον αναφέρεται στη ΔΕΥΑΚ και στην διαφάνεια των διαδικασιών που τηρεί η επιχείρηση, πριν κάνει δηλώσεις, να είναι καλά ενημερωμένος για τον τρόπο λειτουργίας της και τον κανονισμό της.

 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.

 

Όποιοι διαδίδουν ανακριβείς ειδήσεις, μόνο σκοπό έχουν να πλήξουν το κύρος της επιχείρησης και σε περίπτωση επανάληψης των δηλώσεων από όπου κι αν προέλθουν θα αναζητηθούν ποινικές και αστικές ευθύνες. Εκφράσεις καφενείου δεν θα γίνουν αποδεκτες.

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΔΟΛΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΞΕΙ.

 

 

Η ανακοίνωση του Μάκη Παπαδόπουλου 

ΔΕΥΑΚ: προεκλογικά ρουσφέτια με απευθείας αναθέσεις 

 

Ενώ η Δήμαρχος Καβάλας θριαμβολογεί που ανέθεσε σε ιδιώτη εργολάβο την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου της ΔΕΥΑΚ, το παρασκήνιο της ανάθεσης βγάζει «οσμή σκανδάλου» και προεκλογικής πελατειακής εξυπηρέτησης…

 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ είχε εγκρίνει (από το Νοέμβριο του 2017) την ανάθεση σε εξωτερική εργολαβία του έργου για την αποκατάσταση των βλαβών της ΔΕΥΑΚ, με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός όμως καθυστέρησε να προκηρυχθεί για μήνες. Γιατί άραγε;

 

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ έρχεται τώρα να «σπάσει» το έργο και, παράλληλα με τον ανοιχτό διαγωνισμό, να δώσει απευθείας ανάθεση 20.000 ευρώ (με την αιτιολογία του κατεπείγοντος!), με έκπτωση της τάξης του 5% και με διαδικασία προσφορών – «παρωδία»! 

 

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο που ακόμη και μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που ανήκουν στην παράταξη της Δημάρχου Καβάλας καταψήφισαν την συγκεκριμένη ανάθεση, η οποία εγκρίθηκε τελικά με οριακή πλειοψηφία.

 

Υπάρχουν καίρια ερωτήματα που καλείται η κ. Δήμητρα Τσανάκα να απαντήσει:

 

Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να προχωρήσει τον ανοιχτό διαγωνισμό για τις βλάβες και δεν τον προκήρυξε στις αρχές του 2018; Δεν υπήρχε ανάγκη για αποκατάσταση βλαβών τους προηγούμενους μήνες;

 

Είναι νόμιμο να υπάρχει ένας τίτλος έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΚ και να δημοπρατούνται 2 έργα με τον ίδιο τίτλο και το ένα μάλιστα με απευθείας ανάθεση;

 

Είναι προς το συμφέρον της ΔΕΥΑΚ η απευθείας ανάθεση να γίνεται με 5% έκπτωση, όταν όλοι οι εργολάβοι παλεύουν πλέον για μία εργολαβία και δίνουν κατά μέσο όρο εκπτώσεις της τάξης του 50%; 

 

Πώς είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή από τη Δήμαρχο Καβάλας μία τόσο μικρή έκπτωση από μία δημοτική επιχείρηση που είναι καταχρεωμένη και έχει ανάγκη από εξοικονόμηση χρημάτων μέσω εκπτώσεων; Μήπως τελικά τα χρήματα της ΔΕΥΑΚ πάνε… αλλού;

 

Έχουμε την αίσθηση ότι η κ. Δήμητρα Τσανάκα συνεχίζει «ακάθεκτη» τις απευθείας «χαριστικές» αναθέσεις, σπαταλώντας τα χρήματα των Καβαλιωτών ενόψει των ερχόμενων δημοτικών εκλογών.

 

Για την εξέλιξη αυτή θεωρούμε απολύτως συνυπεύθυνους τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, οι οποίοι και εισηγούνται την απευθείας ανάθεση.

 

Ξεκαθαρίζουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν θα αφήσουμε τη διοίκηση της κ. Δήμητρας Τσανάκα να χρεοκοπήσει τη ΔΕΥΑΚ, για να κάνει τα προεκλογικά της ρουσφέτια.

 

Θα μας βρει απέναντι.

 

ΥΣ: Με βάση την προσέγγιση κόστους-οφέλους, τι είναι πιο συμφέρον για τη ΔΕΥΑΚ, η ανάθεση της αποκατάστασης των βλαβών σε εξωτερική εργολαβία ή η απόκτηση μόνιμου τεχνικού προσωπικού; Έχει κάνει σχετική μελέτη η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ και σε ποια συμπεράσματα οδήγησε; 

 

 

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

“Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ” 

Ο Επικεφαλής

 

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας