Ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται «Εξερευνητές του Χρόνου» θα υλοποιήσουν τα Αρχεία Νομού Καβάλας, η περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας κι έχει ως σκοπό την εποπτεία, τη διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού Καβάλας.

 

Ένας από τους σκοπούς της όμως είναι και η διάθεση και με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

 

Πρόσφατα, τα τοπικά Αρχεία έλαβαν έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο για να υλοποιήσουν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που απευθύνεται στα δημοτικά σχολεία του Νομού Καβάλας και βασίζεται στην βιωματική μάθηση.

 

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Οι εξερευνητές του χρόνου» και αφορά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές της Στ΄ τάξης.

 

Με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, οι μαθητές της Καβάλας θα γνωρίσουν τα ΓΑΚ και περισσότερο τα αρχεία της περιοχής τους, θα εξοικειωθούν με αυτά και θα μάθουν να τα χρησιμοποιούν ως πηγές ιστορικής έρευνας.

 

Οι δραστηριότητες αυτού του προγράμματος θα ενταχθούν είτε στο μάθημα της Ιστορίας είτε στο μάθημα της λεγόμενης Ευέλικτης Ζώνης.

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της τοπικής υπηρεσίας, με συμμετοχή των υπαλλήλων της.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από τα γραφεία της τοπικής υπηρεσίας, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Παλαιολόγου ή στο τηλέφωνο 2510232697