Στο  Δημόσιο Ινστιτούτο  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) ΤΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 το πρώτο και το τρίτο χειμερινό εξάμηνο της ειδικότητας  "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας" (ΦΕΚ 2712/Β΄/1-06-22).

 

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄Χειμερινό εξάμηνο έχουν:

 

  • Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ ,καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων 
  • Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ χειμερινό εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου , Τ.Ε.Λ)

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν απο 1 Σεπτεμβρίου 2022 εως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 . 

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (Πρώην Σανατόριο) απο 1 Σεπτεμβρίου 2022 εως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 . (Δευτέρα έως Παρασκευή)  

 

Ώρες 9:00- 13:00

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2510830454

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ειναι:

 1. Σχετηκή αίτηση (παραλαμβάνεται από το Δ.Ι.Ε.Κ) 

2. Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

4. Ειδικό Δελτίο  ταυτότητας ομογενούς

5. Άδεια παραμονής ενιαίου τύπου

6. Πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης