Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» (ΦΕΚ Β΄3027/ 08-05-23).

 

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν:

 

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων

 

Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών( Τ.Ε.Ε Β’ κύκλου Τ.Ε.Λ.).

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο)

 

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ώρες 9:00π.μ. – 12:00μ.μ.

 

e-mail: [email protected]

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 

1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου( Παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία )

 

2. Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

 

4. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

 

5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου

 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται

 

8. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)