Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές από το παράλληλο μηχανογραφικό από 1 Σεπτεμβρίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο).

 

Ώρες 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

 

ΕΜΑΙΛ Επικοινωνίας: [email protected]

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 

1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (Παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία )

 

2. Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

 

4. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

 

5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου

 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

7.Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται