Επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα στα γραφεία της “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”, έκαναν σπουδαστές του ΔΙΕΚ Καβάλας.

 

Ανακοίνωση Δημωφέλεια:

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» πραγματοποίησαν σπουδαστές της ειδικότητας «Γραμματείς

Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» του ΔΙΕΚ Καβάλας, συνοδευόμενοι από την εκπαιδεύτρια κ. Αθανασιάδου.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι σπουδαστές συνομίλησαν με τη διευθύντρια Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης της Επιχείρησης, Κυριακή Γανίτου για το αντικείμενο του τμήματος που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση των απαιτούμενων τεχνικών, γνώσεων και επιχειρησιακών δεξιοτήτων για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.

 

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Γανίτου παρουσίασε μεγάλο μέρος των δράσεων τουριστικής προβολής και αναφέρθηκε και στη χρήση των σύγχρονων προωθητικών ενεργειών και εργαλείων που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση, γεγονός που συνδέεται και με την πρόσφατη διάκρισή της, ως η πρώτη και η μοναδική Δημοτική Επιχείρηση στην Ελλάδα που εφαρμόζει μοντέλα βασισμένα στον θεσμό της Επιχειρηματικής Αριστείας. 

 

Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων καθώς και πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Καβάλας στη «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».