Σε πρόγραμμα Erasmus συμμετέχει το ΙΕΚ Καβάλας κατά το διάστημα 2023-2023. 

 

Σχετικό δελτίο Τύπου του σχολείου αναφέρει:

 

Το ΙΕΚ Καβάλας κατά τη διετία 2023-2024 συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus που έχει τίτλο έχει τίτλο “Innovative Model of learning STEM in secondary schools" («Καινοτόμο μοντέλο μάθησης STEM σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»).

 

Ας σημειωθεί ότι το Τουρκικό Εθνικό Πρακτορείο έχει εγκρίνει για χρηματοδότηση μόνο 3 από τις 235 υποβληθείσες αιτήσεις, ανάμεσά τους και το δικό μας πρόγραμμα.

 

Η ομάδα της σύμπραξης είναι πραγματικά δυνατή και αποτελείται από τα Πανεπιστήμια του Ικονίου της Τουρκίας και του Paderborn της Γερμανίας, 4 σχολικές-εκπαιδευτικές μονάδες, 1 ΜΚΟ και μια επιχείρηση από 5 συνολικά χώρες: Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Ρουμανία.

 

Το έργο «Learn STEM» αναπτύσσεται στο πρόγραμμα Erasmus Plus KA220-SCH - Συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποσκοπεί στη βελτίωση της στάσης και της απόδοσης των μαθητών στους τομείς STEM.

 

Πιο ειδικά στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν δεξιότητες σε θέματα όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά μέσω καινοτόμων και διαδραστικών παιδαγωγικών μεθόδων και προσεγγίσεων.

 

Το έργο θα παρέχει στα σχολεία ένα παιδαγωγικό μοντέλο και εκπαιδευτικά εργαλεία για να υποστηρίξουν τους μαθητές να συνδεθούν με τις «πραγματικές» εφαρμογές του STEM, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τη ρομποτική, που αντιπροσωπεύουν δύο πολύ δημοφιλείς τομείς στον τεχνολογικό πεδίο.

 

Η πρώτη διεθνική συνάντηση (ΤΠΜ) του έργου πραγματοποιήθηκε στο Ικόνιο, στην Τουρκία την περίοδο 25-26 Απριλίου 2023.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς και τις δραστηριότητές τους και σχεδίασαν τα βήματα και τα αποτελέσματα του έργου.

 

Στα πλαίσια του έργου όλοι οι εταίροι έχουν εργαστεί και έχουν εντοπίσει τέσσερις Καλές Πρακτικές στη διδασκαλία του STEM μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη χώρα και διάφορων ενδιαφερομένων που θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου.

 

Παράλληλα έχει ήδη αναπτυχθεί έρευνα σχετικά  με τη σημασία του STEM στην εκπαίδευση σε καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, ώστε να έχει μια λεπτομερή επισκόπηση της χρήσης και της ανάπτυξής του στην Ευρώπη.

 

Η δεύτερη διεθνική συνάντηση (ΤΠΜ) του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Padeborn (Γερμανία) την περίοδο 29-31 Αυγούστου 2023 και θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο του Padeborn.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι θα παρουσιάσουν τις εργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για το έργο.

 

Τέλος η σύμπραξη έχει ήδη αναπτύξει την ιστοσελίδα του έργου όπου θα δημοσιεύονται όλα τα αποτελέσματα, οι δραστηριότητες και τα προϊόντα του έργου.

 

Μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο στον παρακάτω σύνδεσμο:  www.learnstem.eu.