Η δεύτερη διεθνική συνάντηση (ΤΠΜ) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus που έχει τίτλο “Innovative Model of learning STEM in secondary schools" («Καινοτόμο μοντέλο μάθησης STEM σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης») πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 29-31 Αυγούστου 2023 και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Padeborn (Γερμανία).

 

Στο έργο συμμετέχει το ΙΕΚ Καβάλας κατά τη διετία 2023-2024 και εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τη συντονίστρια του προγράμματος.

 

Η ομάδα της σύμπραξης αποτελείται από τα Πανεπιστήμια του Ικονίου της Τουρκίας και του Paderborn της Γερμανίας, 4 σχολικές-εκπαιδευτικές μονάδες, 1 ΜΚΟ και μια επιχείρηση από 5 συνολικά χώρες: Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Ρουμανία.

 

Το έργο «Learn STEM» αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus KA220-SCH - Συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αποσκοπεί στη βελτίωση της στάσης και της απόδοσης των μαθητών στους τομείς STEM.

 

Με περισσότερες λεπτομέρειες, κατά την 2η ΤΠΜ, μετά το καλωσόρισμα  των συνεργατών LearnSTEM από τον Marc Beutner, εκπρόσωπο του φορέα που διοργάνωσε την συνάντηση (Πανεπιστήμιο Paderborn  Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik II, Γερμανία), αναλύθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης και έγινε παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης του έργου LearnSTEM από το Συντονιστή (Πανεπιστήμιο Necmettin Erbakan Üniversitesi του Ικονίου, Τουρκία), ενώ στη συνέχεια όλοι οι εταίροι ενημέρωσαν για την τρέχουσα κατάσταση του έργου LearnSTEM στους οργανισμούς τους.

 

Ακολούθησαν λεπτομερείς πληροφορίες για το Σχεδιασμό βίντεο και το Παιδαγωγικό Μοντέλο LEARN STEM, αφού πρώτα παρουσιάστηκε η επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών στη διδασκαλία του STEM μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και η χαρτογράφηση των βασικών ενδιαφερομένων για συμμετοχή σε καινοτόμες δραστηριότητες διδασκαλίας STEM από τον κάθε εταίρο.

 

Σχετικά με τον καθορισμό του Παιδαγωγικού Μοντέλου LEARN STEM, αναπτύχθηκε το πακέτο μάθησης διερεύνησης και ακολούθησε εκτενής συζήτηση.

 

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική πληροφόρηση για τη πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί από πρόγραμμα για επιμόρφωση εκπαιδευτικών LEARN STEM, έγινε προσδιορισμός των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών και ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς STEM και για τον καθορισμό του προγράμματος σπουδών κατάρτισης και παρουσίαση ιδεών σχετικά με LEARN STEM διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης όπως:

 

Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής μαθησιακού περιβάλλοντος LEARN STEM.

 

Ανάπτυξη των τεχνικών λειτουργιών του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος LEARN STEM.

 

Ενσωμάτωση περιεχόμενου εκπαίδευσης, εργαλεία παράδοσης και αξιολόγησης και το πακέτο μάθησης διερεύνησης στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης LEARN STEM.

 

Τέλος, υπό τον συντονισμό των  Helene Lindenthal / Jennifer Schneider, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη Διαχείριση του Έργου, οι ημερομηνίες για την επόμενη TPM, πληροφορίες για την επόμενη επίσημη αναφορά στο Ν.Α (National Agency), τη δομή διαχείρισης έργου, παράδοση αποδεικτικών εγγράφων, Διοικητικές και Οικονομικές Πληροφορίες, θέματα διάδοσης αποτελεσμάτων, ιστότοπος του έργου LearnSTEM, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδόσεις, εφημερίδες, τα επόμενα βήματα, σύνοψη και συζήτηση για εργασίες που πρέπει να γίνουν, αξιολόγηση συνάντησης, ποσοτικοί δείκτες, προσέγγιση αξιολόγησης και πλαίσιο αξιολόγησης.

 

Υπενθυμίζεται ότι η σύμπραξη έχει ήδη αναπτύξει την ιστοσελίδα του έργου όπου θα δημοσιεύονται  όλα τα αποτελέσματα, οι δραστηριότητες και τα προϊόντα του έργου.

 

Μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο στον παρακάτω σύνδεσμο: www.learnstem.eu

(δελτίο Τύπου)