Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και των προνηπίων/νηπίων που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

2. Στην Α ́ τάξη εγγράφονται οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12- 2016.

 

3. Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται τα προνήπια/νήπια που γεννήθηκαν το 2017 και το 2018.

 

4. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Α ́ τάξη θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως καθορίζεται και ανακοινώνεται από τις Σχολικές Μονάδες στους πίνακες ανακοινώσεων ή στις ιστοσελίδες τους.

 

5. Οι αιτήσεις για την εγγραφή προνηπίων/νηπίων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση ΕΔΩ, στα Νηπιαγωγεία βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες να αναζητηθούν από τους πίνακες ανακοινώσεων και τις ιστοσελίδες των Σχολικών Μονάδων.

 

6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε για τις εγγραφές στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Για την Α ́ τάξη: ΕΔΩ. 

 

Για τα προνήπια/νήπια: ΕΔΩ.

 

 

(δελτίο Τύπου)