Με 52 άτομα μόνιμο προσωπικό ενισχύεται ο Δήμος Καβάλας, σύμφωνα με το ΦΕΚ Γ΄1667-24/9/2019 το οποίο επικυρώνει σχετική απόφαση του δημάρχου Θόδωρου Μουριάδη που είχε υπογραφεί στις 3/9/2019.

 

Η απόφαση αφορά στην υλοποίηση των προσλήψεων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. 

 

Στο Δήμο Καβάλας πλέον διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, 37 άτομα κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όλοι στον τομέα καθαριότητας και 15 άτομα κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στις ακόλουθες θέσεις:

-1 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 

-7 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

-6 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

-1 ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών