Ένα μικρό τεχνικό έργο χρειάστηκε να κατασκευάσουν τα συνεργεία αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας στον Δημοτικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.

 

Μετά την επιτυχή αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης μήκους 500 μέτρων πριν από περίπου ένα μήνα δημιουργήθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ροή όμβριων υδάτων σε τμήμα του συγκεκριμένου δρόμου, στην θέση Καταρράκτης.

 

«Στο συγκεκριμένο σημείο ιδιαίτερα μετά από βροχές είχαμε το φαινόμενο τα νερά να προκαλούν ζημιές στο δρόμο και ανεξέλεγκτη ροή υδάτων με κίνδυνο πρόκλησης ζημιών και σε κατοικίες κατοίκων.

 

Με την κατασκευή λεκάνης απορροής ομβρίων συγκεντρώθηκαν τα νερά και μέσω τριών αγωγών ομβρίων που υπογειοποιήθηκαν κάτω από τον δρόμο επετεύχθη η παροχέτευση τους σε παρακείμενο κατασκευασμένο αγωγό ομβρίων» εξήγησε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Νίκος Ξανθόπουλος.