Ο Δήμος Καβάλας, υπέβαλε την Τετάρτη 15/9 την πρόταση του για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του Γυμνασίου - Λυκείου Κρηνίδων.

 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου που αντιστοιχεί στο 60% του προϋπολογισμού, ενώ η δεύτερη αφορά εργασίες βελτίωσης των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% του προϋπολογισμού του έργου. (δελτίο Τύπου)