Πρόβλημα πρόσβασης αντιμετώπισαν  οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Facebook και συγκεκριμένα του WhatsApp, του Facebook και του Instagram

Σύμφωνα με το Downdetector, και οι τρεις πλατφόρμες είχαν πέσει και το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλον τον κόσμο. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί μερικώς, καθώς κάποιοι χρήστες επανέκτησαν πρόσβαση, αλλά κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες πρόσβασης
 

Το Instagram και το WhatsApp ανήκουν στη Facebook που έχει 2,8 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες.
 

Όπως είχε αναφερθεί, πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν είτε να συνδεθούν, είτε να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες. 

Το Instagram έδειχνε σφαλμα στον server, ενώ το Facebook έδειχνε σφάλμα για τους χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν.