Άρχισαν την Πέμπτη 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 οι εγγραφές στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) που λειτουργεί στη Θάσο. Πρόκειται για παράρτημα του ΕΠΑΛ Χρυσούπολης που στεγάζεται σε σχολικό κτίριο της Σκάλας Καλλιράχης και στο οποίο λειτουργεί τμήμα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, με κατεύθυνση «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων».

 

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr από τους κηδεμόνες των μαθητών ή τους ίδιους, αν είναι ενήλικες, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS.

 

Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑΛ έχουν, εκτός από τους απόφοιτους γυμνασίου και τους ήδη φοιτούντες και οι εξής:

 

--Οι έχοντες απολυτήριο Γενικού Λυκείου ( εγγράφονται στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου και παρακολουθούν μόνο τα επαγγελματικά μαθήματα, 23 ώρες εβδομαδιαίως).

 

--Οι προαχθέντες της Α΄ Λυκείου (εγγράφονται στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα --- γενικής παιδείας και ειδικότητας— και αποκτούν απολυτήριο και πτυχίο.

 

--Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο (εγγράφονται σε ανάλογη τάξη και αποκτούν απολυτήριο και πτυχίο).

 

Πληροφορίες

δίνονται στα τηλέφωνα: 

2593091041 ΕΠΑ.Λ. Θάσου κ. Κουκουλή Αναστασία

2591022626 1ο ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης κ. Πετρούση Σωτήριο