Επιστολή με θέμα «Εξαίρεση Επιχειρήσεων στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου»  απέστειλε στους αρμόδιους υπουργούς το Επιμελητήριο Καβάλας και ζητά τουλάχιστον να ενταχθούν στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, βάση του ορισμού που έχει καθορίσει η Ε.Ε.

 

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει: 

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση Επιχειρήσεων στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου»  

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί

Με τα πρώτα μέτρα ανακούφισης που έχετε εξαγγείλει, τα οποία βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση διάσωσης των επιχειρήσεων, δυστυχώς έχουμε εντοπίσει αδικίες, οι οποίες και ελπίζουμε να αποκατασταθούν, γιατί δεν διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση.

Είναι άδικο για τις επιχειρήσεις, ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ, για τους ιδιοκτήτες και εταίρους, με αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο από πέντε (5), η εξαίρεση τους από το βοήθημα των (800 ευρώ).

Ζητούμε τουλάχιστον να ενταχθούν, όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, βάση του ορισμού που έχει καθορίσει η Ε.Ε., Ε2003 (1422), όπου ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες, που απασχολούν λιγότερους από (10) δέκα εργαζόμενους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Αυτό ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με μερική ή εποχική απασχόληση, (όπως εστίασης, τουριστικά καταλύματα και πολλά άλλα), ενώ μπορεί για παράδειγμα να φαίνεται ότι απασχολούν 8 άτομα, σύμφωνα όμως με τον ορισμό και υπολογισμό σε Ε.Μ.Ε. (που εφαρμόζεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα), αυτά να  είναι λιγότερα από πέντε(5).

Θεωρούμε επομένως ότι αδίκως, δεν ωφελούνται οι εταίροι  των νομικών προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα, με το όριο που έχετε θέση, σε σχέση με αυτό που  προτείνουμε, της εφαρμογής του ορισμού των πολύ μικρών  επιχειρήσεων.   

 

Κύριοι Υπουργοί 

Ένα εξίσου σημαντικό, αλλά και άδικο σημείο, στην πολύ ορθή δράση της «επιστρεπτέας προκαταβολής», είναι να εξαιρούνται επιχειρήσεις, που δεν απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και δυστυχώς να μην τύχουν των μέτρων από την εφαρμογή του συστήματος.

Να τονίσουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με σημαντική οικονομική συμμετοχή στο Α.Ε.Π.,  όπου ο ίδιος ο ιδιοκτήτης – αυτοαπασχολούμενος, πασχίζει καθημερινά μόνος του, στην λειτουργία και επιβίωση της επιχείρησης του, χωρίς να απασχολεί προσωπικό, σε μια οικογενειακή βάση. 

Και αυτός πλέον έχει ανάγκη ρευστότητας την επόμενη ημέρα και σίγουρα έχει ανάγκη κεφαλαίων για την επανεκκίνηση της επιχείρησης του. 

Πρέπει επομένως αυτή την πολύ μεγάλη μάζα επιχειρήσεων, εξίσου να τις προστατεύσετε και να έχουν την απαιτούμενη βοήθεια ρευστότητας, αλλιώς θα οδηγηθούν σε δυσκολία λειτουργίας και πιθανόν σε κλείσιμο την επόμενη ημέρα, που θα τελειώνουμε με αυτή την υγειονομική κρίση.

 

Πιστεύουμε ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν από μεριάς σας και πράγματι ο στόχος που έχετε θέσει, στο να διατηρηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να επαναλειτουργήσουν την επόμενη ημέρα, πράγματι να επιτευχθεί.

Είναι εφικτό σε δεύτερο χρόνο να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα προς όφελος των επιχειρήσεων μας.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας και θα είμαστε εδώ ενωμένοι, στην προσπάθεια επανεκκίνησης και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Μάρκος Δέμπας