Το 2ο Λύκειο Καβάλας στο πλαίσιο του προγράμματος Accreditation Erasmus+ στη λογική της συνεργασίας και με άλλα σχολεία της περιοχής μαζί με το γυμνάσιο Πρίνου που υπήρξε ο κύριος διοργανωτής, φιλοξένησε στο σχολείο, 9 μαθητές από τη Γερμανία και 6 μαθητές από την Πορτογαλία και  2 εκπαιδευτικούς από τη Γερμανία και 2 από την Πορτογαλία.

 

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, διοργανώθηκαν δραστηριότητες, γλωσσικές και κοινωνικές, που  καλλιεργούσαν την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των μαθητών και  πραγματοποιήθηκαν  τόσο μέσα στην αίθουσα προβολών με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών όσο και στην αυλή του σχολείου.

 

Το κλίμα ήταν πολύ καλό, ενθουσιώδες για όλους και το αποτέλεσμα των εργασιών σε ομαδικό επίπεδο αξιολογήθηκε θετικά από το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 

Την επόμενη ημέρα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Erasmus συνόδευσαν τη φιλοξενούμενη εκπαιδευτική ομάδα στους Φιλίππους όπου ξεναγήθηκαν στον Αρχαιολογικό χώρο.

 

Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν καθώς είμαστε στο πλαίσιο της λογικής της διάχυσης και της ευρύτερης συνεργασίας με άλλα σχολεία, όπως και της ανάδειξης του σχολείου αλλά και της ιστορίας του τόπου, εμπλέκοντας όλο και περισσότερους μαθητές/τρεις του 2ου Λυκείου σε δραστηριότητες και παιχνίδια καινοτόμου και βιωματικής πρόσληψης της γνώσης που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, αυτοαναφορικότητα και αυτοαντίληψη τους, δεξιότητες απαραίτητες για την μελλοντική ένταξη τους στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης και του κόσμου.

(δελτίο Τύπου 2ου ΓΕΛ Καβάλας)