Απολυμάνσεις σε αθλητικούς χώρους και σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που λήφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου. 

 

 

Οι χώροι που θα γίνουν οι απολυμάνσεις θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τον Δήμο Καβάλας και τις σχολικές επιτροπές του Δήμου μετά και από σχετική εντολή του Νομιάτρου Καβάλας ο οποίος θα αποφασίσει αν χρειαστεί τα σχολεία και οι αθλητικοί χώροι να παραμείνουν κλειστοί για ένα χρονικό διάστημα.