Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Πεφάνη, 5 παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Καβάλας ζητούν έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο της απόφασης ΔΕΥΑΚ για εγγύηση 30 ευρώ επί της κατανάλωσης νερού. 

 

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,

κ. Κωνσταντίνο Πεφάνη

 

Καβάλα, 29 Νοεμβρίου 2019

Θέμα: Έκτακτο Θέμα για την 32η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας «Έγκριση ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας της με αριθμό 226/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καβάλας που αφορά την έκπτωση κατά 70% επί της ισχύουσας εγγύησης κατανάλωσης νερού»

 

κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καβάλας, με την υπ. αριθμ. 226/2019 Απόφασή του, ενέκρινε έκπτωση ύψους 70% επί της ισχύουσας εγγύησης για τους καταναλωτές της επιχείρησης που θα προσέλθουν για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των παροχών τους, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.1069/80: «Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθορίζονται όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο υδρεύσεως, τη διακοπή των συνδέσεων, την εγγύηση χρήσεως υδρομετρητών, τις διακλαδώσεις του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης της επιχείρησης. Μέχρι την έκδοση αυτών των κανονισμών εφαρμόζονται τα τιμολόγια που ισχύουν και οι κανονισμοί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως του δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου από τους οποίους ιδρύεται η επιχείρηση».     

 

Για τους λόγους ότι:

 

η υπ. αριθμ. 226/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ συνιστά επί της ουσίας τροποποίηση της υπ. αριθμ. Απόφασης 936/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση την οποία διαμορφώθηκαν η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική και οι τιμές των εγγυήσεων κατανάλωσης νερού που καταβάλουν οι δημότες
η ΔΕΥΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί την υπ. αριθμ. 226/2019 Απόφασή της, χωρίς να έχει λάβει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ζητούμε να εισαχθεί ως Έκτακτο Θέμα η Έγκριση ή μη της υπ. αριθμ. 226/2019 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, που αφορά την έκπτωση κατά 70% επί της ισχύουσας εγγύησης κατανάλωσης νερού, στην 32η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

  

Για τις Δημοτικές Παρατάξεις

Οι επικεφαλής

 

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Δήμητρα Τσανάκα, Δημοτικός Σύμβουλος

 

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Μάκης Παπαδόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Βαγγέλης Παππάς, Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Δημήτρης Βογιατζής, Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Νίκος Ξανθόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος