Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο μηνώνμε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασηςτης σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Συγκεκριμένα: 

 

-1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων 

-1 θέση ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδας Α΄ με εξειδίκευση σε κεραμικά, μέταλλο, γυαλί) 

-3 θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες

 

Όλες οι θέσεις αφορούν σε απασχόληση στην περιοχή Οφρυνίου και της παραλιακής ζώνης Δήμου Παγγαίου – θέση εργοταξίου: αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης. 

 

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου. 

 

Η απασχόληση θα γίνει στο υποέργο “εργασίες αρχαιολογίας” του έργου “εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου Β΄φάση” που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Κύπρου 14, 65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, υπόψη του κ Απόστολου Αποστολακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2510222246) από 7/6/2018 έως 13/6/2018.