Συνεδριάζει την Παρασκευή 6 Μαρτίου με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 14:30. Τα θέματα είναι τα εξής:

 

  1. Έγκριση της αριθ. 1021/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και συναφών εργασιών της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου».
  2. Έγκριση της αριθ. 1022/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και συναφών εργασιών της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου».
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Ορφανίου» (αρ. μελ.: 1081/2012).
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Ελευθερών» (αρ. μελ.: 1070/2013).
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατασκευή Κερκίδων Γηπέδου Ελαιοχωρίου (Β Φάση)».
  6. Εξέταση της αριθ. 4103/16-02-2015 αιτήσεως του κ. Χωρινού Νικόλαου του Σταύρου σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
  7. Περί έγκρισης διαγραφής θέσης Επαγγελματία πωλητή από την Λαϊκή Αγορά Ελευθερούπολης.