Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κεντρικού αναψυκτηρίου «Παραλία» της Κεραμωτής έχει προγραμματίσει ο Δήμος Νέστου. Πρόκειται για ένα ακίνητο 43 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 63 τ.μ. που λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Τιμή εκκίνησης (τιμή πρώτης προσφοράς) στην πλειδοτική δημοπρασία είναι το ποσό των 16.000€ ως ετήσιο μίσθωμα το οποίο θεωρείται πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή εκκίνησης σε ένα από τα 10 beach bar των Αμμολόφων στο Δήμο Παγγαίου (23.000€). 

 

Αυτός που θα «χτυπήσει» το beach bar θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης 9 ετών, δηλαδή από φέτος έως το 2027! Η διάρκεια της σύμβασης προκαλεί εντύπωση όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι Δήμοι κάνουν συμβάσεις με ιδιώτες για 1 έτος ή για 2+1 έτη. 

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο δημαρχείο Νέστου στη Χρυσούπολη, στις 12 το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου 2018. Μπορούν να πλειοδοτήσουν όσοι δεν οφείλουν στο Δήμο Νέστου και διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Απαραίτητη είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής υψους 1.600€.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια αναφορά μέσα στη διακήρυξη της δημοπρασίας:

 

«Αποκλείονται της συμμετοχής στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. Επίσης αποκλείεται της συμμετοχής όποιος προηγούμενα, ενώ αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης δεν προσήλθε προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή απέσυρε την συμμετοχή του μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Νέστου για περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένα στο γραφείο της Αναπτυξιακής Νέστου «Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» στο δημαρχείο. Τηλέφωνο: 2591350117.

 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα beach bar στη βόρεια Ελλάδα, το οποίο έφτασε να απασχολεί έως και 54 εργαζόμενους. Ο χώρος πρωτολειτούργησε οργανωμένα το 2006 ωστόσο το 2015 είχε προκύψει μεγάλο κώλυμα όταν είχε επιβληθεί Διοικητική Αποβολή από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.