Προσλήψεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων θα γίνουν στο νομό Καβάλας και συγκεκριμένα στους 4 Δήμους και στη ΔΕΥΑ Καβάλας. Πρόκειται για 219 θέσεις αορίστου χρόνου, για τις οποίες εκδόθηκε ήδη το σχετικό ΦΕΚ (κατεβάστε το από εδώ).

 

Ο Δήμος Καβάλας θα προσλάβει 117 άτομα (εκ των οποίων 13 στη ΔΕΥΑΚ), ο Δήμος Παγγαίου 84 άτομα, ο Δήμος Νέστου 13 άτομα και ο Δήμος Θάσου 5 άτομα.

 

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για μια προκήρυξη-μαμούθ που όμοιά της, για μόνιμο προσωπικό, έχουμε να δούμε τουλάχιστον 10 χρόνια, αφού συνολικά σε όλη την Ελλάδα θα προσληφθούν 8.166 άτομα.

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά και έχουν οριστεί διαφορετικές προθεσμίες για κάθε κατηγορία. Συγκεκριμένα:

 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

- Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Δείτε τι προβλέπει αναλυτικά η προκήρυξη, για τους κωδικούς των θέσεων, για τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, τα απαιτούμενα προσόντα και όλες τις λεπτομέρειες, κατεβάζοντας το επίσημο αρχείο από αυτόν τον σύνδεσμο:

 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

 

Δήμος Καβάλας – 104 θέσεις

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 θέση (γενική)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 θέση (γενική)

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 12 θέσεις (3 γεν. + 9 ειδ. κατηγοριών)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 1 θέση (γενική)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 θέση (γενική)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 θέσεις (5 γεν. + 4 ειδ.)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 79 θέσεις (27 γεν. + 52 ειδ.)

 

ΔΕΥΑ Καβάλας – 13 θέσεις

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1 θέση (γενική κατηγορία)

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση (γενική)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 θέση (γενική)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση (γενική)

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 θέση (γενική)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση (γενική)

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση (γενική)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 θέση (γενική)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 θέση (γενική)

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση (γενική)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 θέση (γενική)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 θέσεις (1 γεν. + 1 ειδ.)

 

Δήμος Παγγαίου – 84 θέσεις

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 θέσεις (1 γεν. + 1 ειδ.)

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 18 θέσεις (4 γεν. + 14 ειδ.)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 θέσεις (γεν.)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 62 θέσεις (21 γεν. + 41 ειδ.)

 

Δήμος Νέστου – 13 θέσεις

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 θέση (γεν.)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 θέση (γεν.)

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 θέσεις (1 γεν. + 2 ειδ.)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 θέσεις (3 γεν. +2 ειδ.)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 θέσεις (2 γεν. + 1 ειδ.)

 

Δήμος Θάσου – 5 θέσεις

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5 θέσεις (2 γεν. + 3 ειδ.)