Η ανακοίνωση του Δήμου Σαμοθράκης

 
Με τις υπ. Αριθμ. 504,518 27/1/2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 τα παρακάτω έργα του Δήμου Σαμοθράκης.
1.         Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακή οδό Καμαριώτισσας- Χώρας στην θέση Σωληνάρι προϋπολογισμού. Προϋπολογισμού 4.369.516,30ευρώ
2.         Βελτίωση περιφερειακού τοπικού οδικού δικτύου Χώρας Αλωνίων διαμόρφωση βόρειας εισόδου οικισμού Χώρας και κατασκευή περιμετρικής οδού Χώρας. Προϋπολογισμού 1.545.000,00 ευρώ.
 
Συνεπώς η Σαμοθράκη δεν χρηματοδοτήθηκε με κανένα έργο την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Η απένταξη αυτή ανεξάρτητα από την τυπική της δικαιολογία, αναδεικνύει τις πολλές και ουσιαστικές λειτουργικές αδυναμίες των Δήμων και του τρόπου κατανομής των πόρων στις  Περιφέρειες
 
Η οριζόντια καλλικρατική αντίληψη του νομοθετικού πλαισίου προφανώς απαιτεί τα ίδια από όλους τους Δήμους,  ενώ είναι γνωστό ότι οι μικρο-νησιωτικοί Δήμοι έχουν σοβαρές αδυναμίες τεχνικής στελέχωσης και οικονομικής επάρκειας, ταυτόχρονα δε, η μελετητική ωριμότητα έργων απαιτεί μεγάλα ποσά που τα ισχνά ταμεία αυτών των Δήμων αδυνατούν να διαθέσουν.
 
 Οι Δήμοι δε που διαθέτουν τεχνική και οικονομική επάρκεια αν και σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορούν βεβαίως να ακολουθήσουν την τυπική ορθή διαδικασία, οι Δήμοι ωστόσο με τις προαναφερθείσες παραπάνω αδυναμίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την κατασκευή ενός έργου στα όρια του Δήμου τους, καταφεύγουν στο γνωστό ελληνικό μοντέλο που απαιτεί Δημάρχους με ευρύτερη πολιτική εμβέλεια, κομματική στήριξη, εξυπνάδα ή πονηριά διείσδυσης στα άδυτα μιας υπέρμετρης γραφειοκρατίας ή σε άλλη περίπτωση με την ''λεβεντιά'' μιας μεγάλης κινητοποίησης με συμμαχίες στα ΜΜΕ.
 
Η πρακτική αυτή μας βρίσκει αντίθετους  και καταγγέλλουμε τους τρόπους αυτούς ως ξεπερασμένους. Ζητούμε απλά την επαναδόμηση του συστήματος χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων υποδομής με απόλυτη κατανόηση στις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και τις προσπάθειες ενός Δημάρχου που απλώς μιλάει ελληνικά για το καλό του τόπου του.
 
 
 

Η απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής

Σε απάντηση του από 9/2/2015 Δελτίου Τύπου του Δήμου Σαμοθράκης, ενημερώνουμε σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή ότι:

 Το ενδιαφέρον της νέας Περιφερειακής Αρχής για τη Σαμοθράκη είναι απεριόριστο και θα αποδειχθεί στην πράξη, πλην όμως η διαχείριση των προγραμμάτων 2007-2013 και 2014-2020 υπακούει σε κανόνες υποχρεωτικούς για τη Διαχειριστική Αρχή και τον Περιφερειάρχη.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο Δήμος Σαμοθράκης ήταν δυνητικός δικαιούχος για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σε πλήθος προσκλήσεων τόσο τομεακών προγραμμάτων όσο και στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Παράλληλα η ΜΟΔ ΑΕ υποστήριξε το Δήμο Σαμοθράκης με χρηματοδότηση από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας.

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από λοιπούς δικαιούχους πλην του Δήμου Σαμοθράκης τα παρακάτω έργα αρμοδιότητας διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΔ

17/4/2013

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

175.000,00

26/11/2010

ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

800.000,00

25/10/2011

'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

'ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

346.350,78

1/11/2012

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης

Α.Σ. "ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ"

378.213,00

 

26/11/2010

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

964.000,0

Επιπλέον ο Δήμος Σαμοθράκης αποτέλεσε ένα από τους βασικούς Δικαιούχους του Προγράμματος «Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» η κατάρτιση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας.

Συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριελήφθησαν 7 έργα προϋπολογισμού 11,2 εκατ. € ως ακολούθως:

1.     ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, π/υ 743.133,95 €

2.     ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, π/υ 640.000 €

3.     ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, π/υ 1.606.175,79 €

4.     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, π/υ 6.050.000 €

5.     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, π/υ 2.145.493,40 €.

6.     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙ, π/υ 4.369.516.30 €

7.     ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ-ΑΛΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΩΡΑΣ, π/υ 1.545.000 €.

Από τα ανωτέρω 7 έργα, ο Δήμος Σαμοθράκης ολοκλήρωσε την ωρίμανση μόνο των δύο έργων οδοποιίας (6 & 7) τα οποία και εντάχτηκαν στις 24.10.2013 και 16.01.2014 αντίστοιχα.

Για τα υπόλοιπα 5 έργα (1 έως 5) ο Δήμος Σαμοθράκης δεν υπέβαλε το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα.

Έως την 16.04.2014 δεν είχε υπογραφεί σύμβαση κατασκευής των δύο επίμαχων έργων, μετά την οποία σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης πάγωσε η υπογραφή συμβάσεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν ήταν δυνατή η χρηματοδότησή τους. Αυτό έγινε μήνες πριν την ανάληψη της διοίκησης από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή.

Έκτοτε δεν είναι επιτρεπτή με κυβερνητικές αποφάσεις η συνέχιση καμιάς διαδικασίας των έργων, σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την εξυγίανση του ΕΣΠΑ.

Πλέον αυτού, με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο ενταγμένων έργων (24 και 20 μήνες αντίστοιχα) ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή έως 31.12.2015, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή έπαυε να έχει επιλεξιμότητα.

Στο κείμενο της εταιρικής σχέσης ΕΣΠΑ 2014-2020, ορίζεται ρητά πως η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, δηλαδή δεν χρηματοδοτείται. 

Η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής δεσμεύει όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020». Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ προέβη σε έντονες παρεμβάσεις προς την Ε.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης προς άρση αυτής της προϋπόθεσης ώστε να παραμείνουν τα έργα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Συνεπώς στην παρούσα χρονική στιγμή τα δύο οδικά έργα που υποχρεωτικά  απεντάχθηκαν σύμφωνα με απαίτηση της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν ως «έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020» καθώς δεν πληρούν τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Επιζητούμε ακόμη την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για να είναι εφικτή η εκ νέου ένταξή τους και να υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν στο Ε.Π. ΑΜΘ 2014 – 2020.

Τέλος, πρόθεση της Περιφέρειας είναι να προταθεί να ζητηθεί από την Ε.Ε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου (2014 – 2020) διά της Επιτροπής Παρακολούθησης  του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 και εφόσον αυτό επιτραπεί, να επανενταχθούν τα δύο έργα που αποτελούσαν μέρος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και  δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.