«Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και θεωρεί ότι θα έπρεπε να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου, ώστε να γνωστοποιηθούν στους νομείς των καταστημάτων οι νέοι κανονισμοί και να προβούν στις ανάλογες τροποποιήσεις του εξωτερικού τους χώρου».

Αυτή είναι η ομολογία του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κατά την περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα άδικα πρόστιμα που επέβαλε ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες στις επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι έκαναν «παράνομη χρήση» των πεζοδρόμων. Μετά από 2 χρόνια βιαστικών αποφάσεων, καθυστερήσεων, αστοχιών και υπέρμετρης και ακατανόητης αυστηρότητας, η Δημοτική Αρχή παραδέχεται ότι έπρεπε τελικά να δώσει περισσότερο χρόνο στους ιδιώτες για την εφαρμογή του νέου κανονισμού χρήσης των πεζοδρόμων!

Μάλιστα, οι μέχρι τώρα ισχυρισμοί της διοίκησης του Δήμου έρχονται να διαψευστούν από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (που τέθηκαν πρόσφατα υπόψη μας):

Ο νέος κανονισμός χρήσης των πεζοδρόμων τέθηκε ολοκληρωτικά σε ισχύ στις αρχές του 2016 και όχι τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως ισχυριζόταν μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, ο νέος κανονισμός οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 και στις αρχές του 2016 εκδόθηκε η εγκύκλιος 2376/2016 του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης εξοπλισμού τραπεζοκαθισμάτων. Επίσης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου είχε γνωμοδοτήσει και εισηγηθεί, από τον Φεβρουάριο του 2016, στη διοίκηση του Δήμου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες όφειλαν να επιδεικνύουν επιείκεια κατά την άσκηση των ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους για όσο διάστημα ο νέος κανονισμός δεν είχε τεθεί ολοκληρωτικά σε ισχύ, αλλά και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του, «ώστε (όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά) να μην είναι δυνατή η επίρριψη ευθυνών στους νομείς των καταστημάτων που ακόμη δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως στο καθεστώς για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που οι νέοι κανονισμοί διαμόρφωσαν»! Ενώ λοιπόν η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών γνώριζαν το φθινόπωρο του 2015 πως δεν είχε ισχύσει ακόμη ο κανονισμός και πως δεν έδινε ο Δήμος άδειες, παρόλα αυτά έκαναν ελέγχους και επέβαλαν πρόστιμα!Είχαν δηλαδή την απαίτηση από τις επιχειρήσεις να πληρώσουν για τις καθυστερήσεις και παραλείψεις που οι ίδιοι προκάλεσαν σε βάρος τους!

Είναι γεγονός ότι Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που προκαλεί εδώ και 2 ολόκληρα χρόνια σοβαρή αναστάτωση και ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ «ΟΜΗΡΟΥΣ» ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ απέναντι στο νόμο. Ενέργησε με προκαταλήψεις, επέδειξε απέναντί τους ανευθυνότητα, προκλητική συμπεριφορά και τιμωρητική διάθεση καικατάφερε με τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες της να στερήσει από τον Δήμο έσοδα 2 ετών από τη χρήση των πεζοδρόμων, που τώρα θα είναι πιο δύσκολο να συγκεντρωθούν.

Εμείς είχαμε επανειλημμένως ζητήσει να διαγραφούν όλα τα πρόστιμα, να δοθεί επαρκής περίοδος μετάβασης στο νέο κανονισμό και να προβλεφθεί από τώρα ρύθμιση για την πληρωμή των οφειλόμενων τελών για τα 2 προηγούμενα χρόνια. Η Δημοτική Αρχή έκανε τελικά πίσω και διέγραψε σχεδόν όλα τα πρόστιμα, ομολογώντας το λάθος της. Παρόλη όμως τη διαγραφή των προστίμων, η αναστάτωση που προκλήθηκε έχει ήδη κάνει ζημιά στο κλίμα της τοπικής αγοράς και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την ποιότητα ζωής της πόλης μας, η Δημοτική Αρχή επέδειξε πρωτοφανή ανευθυνότητα και έλλειψη συναίσθησης για τις συνέπειες των πράξεών της. Η εφαρμογή του όποιου νόμου ή του όποιου κανονισμού δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των τουριστών, μόνο και μόνο για να καλύπτεται η ανεπάρκεια των στελεχών της διοίκησης του Δήμου.

 

Για τη Δημοτική Κίνηση «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος