Στο 1o ΕΠΑΛ Καβάλας κατά τη διετία 2015-17 θα υλοποιηθεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ2  (Σχολικές συμπράξεις), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

 

Στα πλαίσια της δράσης  θα συνεργαστούμε με άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία από διαφορετικές πόλεις και χώρες της Ευρώπης:

Kirikkale (Τουρκία)

Fiumicino (Ιταλία)

Klodzko (Πολωνία)

Iasi (Ρουμανία).

 

Τίτλος εγκεκριμένου σχεδίου: «THE FIGHT AGAINST DRUG ADDICTION : DEVELOPING  SOCIAL CONSCIOUSNESS IN SCHOOL AGAINST DRUG ADDİCTION».

 

Κύριος σκοπός του προγράμματος:  Η λήψη μέτρων κατά των ναρκωτικών και η πρόληψη της χρήσης τους και πώς το σχολείο μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προβλέπεται να γίνουν μετακινήσεις προς τις έδρες των σχολείων εταίρων. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει διαθεματικά, αξιοποιώντας δεδομένα  διαφορετικών επιστημών.

 

Θα αξιοποιηθούν ενεργητικές και καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι που εμπλέκουν και ενεργοποιούν τους μαθητές βοηθώντας τους να αποκτήσουν νέες γνώσεις, νέες και επίκαιρες ικανότητες και παράλληλα τους βοηθούν να εμπεδώσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές. Η συνεργασία των σχολείων θα επιτευχθεί με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με ανταλλαγή επισκέψεων.
 

Τα οφέλη από την υλοποίηση της Σχολικής Σύμπραξης Erasmus+ προσδοκούμε να είναι πολλά για το σχολείο και την τοπική κοινωνία. Οι μαθητές μας θα γνωρίσουν άλλους Ευρωπαίους μαθητές, θα συνεργαστούν μαζί τους, θα ανταλλάξουν ιδέες, θα υποδεχτούν στο σχολείο μας αποστολές συνεργατών μας και κάποιοι θα συμμετάσχουν στις αποστολές που θα επισκεφτούν τα άλλα σχολεία, όπου θα γνωρίσουν στοιχεία κουλτούρας και ζωής άλλων λαών.

 

Έτσι θα γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενεργών Ευρωπαίων πολιτών, που εκτιμούν τους άλλους πολιτισμούς, σέβονται τη διαφορετικότητα, αλλά και αισθάνονται περήφανοι για τον τόπο τους. Επίσης θα αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως τη χρήση της αγγλικής γλώσσας (είναι η γλώσσα εργασίας του προγράμματος) και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

 

Οι καθηγητές επίσης θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με Ευρωπαίους συναδέλφους τους, να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς παιδαγωγικού περιεχομένου και να πειραματιστούν σε νέες διδακτικές μεθόδους.

 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ εξάλλου, δίνοντας στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής και εμπλοκής γονέων, φορέων, δήμου κ.ά. επιδιώκει να φέρει κοντά τους ευρωπαϊκούς λαούς και πολιτισμούς.