Η ανακύκλωση στο Δήμο Καβάλας  αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, αυτό τονίστηκε στη διάρκεια της συνάντησης γνωριμίας που είχε η απερχόμενη αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Κορίνα Χιώτη Πρασσα και στελέχη της Διεύθυνσης με τον υπεύθυνο του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης Λάμπρο Πετρόπουλο.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τον υπεύθυνο του ΚΔΑΥ εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ και η συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την ανακύκλωση στο Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια ΑΜΘ και με τις μελλοντικές προοπτικές και εξελίξεις.

 

Τα υπάρχοντα στοιχεία για την ποσότητα και την ποιότητα (καθαρότητα) των ανακυκλώσιμων υλικών που από τους μπλε κάδους καταλήγουν στο ΚΔΑΥ Ξάνθης, επιβεβαιώνουν ότι η ανακύκλωση στο Δήμο Καβάλας αυξάνεται με εντυπωσιακά ταχείς ρυθμούς, ιδιαίτερα σε σχέση με τους άλλους Δήμους που συνεξυπηρετούνται από το ίδιο ΚΔΑΥ.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, οδηγήθηκαν από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας στο ΚΔΑΥ Ξάνθης 186 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, ποσότητα υπερδιπλάσια της αντίστοιχης του Αυγούστου 2015 (91τόνοι) και υπερτριπλάσια της αντίστοιχης περυσινής (55 τόνοι).

 

Η αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής σχολιάζοντας τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ανακύκλωσης υπογράμμισε ότι «αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους δημότες της Καβάλας που με την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανακύκλωσης πέτυχαν την εκτροπή μεγάλων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα απόβλητα, απαλλάσσοντας  το ΧΥΤΑ Καβάλας από απορρίμματα προς ταφή και συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που υποχρεούται να πετύχει η χώρα. Είναι βέβαιο ότι με το πέρασμα του χρόνου τα αποτελέσματα θα βελτιώνονται συνεχώς.

 

 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης

Μια σύγχρονη μονάδα που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος

 

 

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης είναι μια εγκατάσταση όπου με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής - χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή υλικών συσκευασίας που εναποτίθενται από τους δημότες στους μπλε κάδους.

 

Ακολούθως πραγματοποιείται αναβάθμιση και δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών. Τα δευτερογενή υλικά που εξάγονται από το ΚΔΑΥ είναι περισσότερο εμπορεύσιμα (καθαρά) απ' ότι εάν τα υλικά αυτά προωθούνταν απ' ευθείας στην αγορά, λόγω της πρόσθετης διαλογής - συσκευασίας.

 

Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία για την ανακύκλωση των υλικών. Αυτή τελικά η παράμετρος αποτελεί και το μεγαλύτερο όφελος των ΚΔΑΥ.

 

Τα είδη των τελικών προϊόντων που προέρχονται π.χ. από το εισερχόμενο ρεύμα χαρτιού, μπορούν να περιλαμβάνουν εφημερίδες, ανάμικτο χαρτί, χαρτόνι, δεματοποιημένα ή όχι. Το γυαλί μπορεί να διαχωρίζεται ανά χρώμα, τα κουτιά αλουμινίου να παραδίδονται συμπιεσμένα (ή όχι) ή τεμαχισμένα, τα πλαστικά διαχωρισμένα ανά είδη ή ανάμικτα θρυμματοποιημένα ή κοκκοποιημένα, οι σιδηρούχοι περιέκτες συμπιεσμένοι (ή όχι), από ένα μέταλλο ή διμεταλλικοί.

 

Ο βασικός διαχωρισμός από τα ρεύματα των υλικών των μπλε κάδων που προσκομίζονται στη μονάδα, γίνεται από τους εργαζόμενους διαλογείς σε υπερυψωμένες γραμμές χειροδιαλογής και τα υλικά τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμερίσματα.

 

Μία σειρά μεταφορικών συστημάτων χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών από το σημείο υποδοχής τους (εκφόρτωσης από τα οχήματα συλλογής) σε ποικίλες επεξεργασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν προδιαχωρισμό, κοσκίνηση που γίνεται κυρίως για την απομάκρυνση των ξένων (άχρηστων) υλικών, διαχωρισμό των σιδηρούχων υλικών με ηλεκτρομαγνήτες, χειροδιαλογή.

 

Τα υλικά, όταν πληρωθούν οι χώροι συγκέντρωσης τους, οδηγούνται σε συμπιεστές - δεματοποιητές ή θραυστήρες, κοκκοποιητές ανάλογα με το είδος του υλικού και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

 

Η αναγκαιότητα να υπάρχει στάδιο προδιαλογής προκύπτει από το επίπεδο ρύπανσης του εισερχομένου ρεύματος απορριμμάτων. Στο στάδιο όμως αυτό μπορεί να γίνει και ο διαχωρισμός ογκωδών υλικών (π.χ. χαρτονιών) τα οποία εύκολα αποσπώνται από τα υπόλοιπα, ενώ παράλληλα περιορίζεται το πρόβλημα υπερφόρτωσης των γραμμών διαχωρισμού.

 

Τα υλικά - μετά το διαχωρισμό - επεξεργασία ζυγίζονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται και τέλος οδηγούνται στην αγορά. Τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή όσα έχουν εναπομείνει μετά τη διαδικασία διαχωρισμού, οδηγούνται για τελική διάθεση. Το ΚΔΑΥ Ξάνθης αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της πρακτικής της ανακύκλωσης και στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την Ανακύκλωση στους δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

 

Το ΚΔΑΥ Ξάνθης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2015 και εξυπηρετεί τους δήμους Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου, Μυκής, Καβάλας, Θάσου και Νέστου, καλύπτοντας πρακτικά περίπου 197.000 κατοίκους. Το ΚΔΑΥ διαθέτει εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αποθήκη δεματοποιημένων υλικών συνολικής έκτασης 400 τ.μ., κτίριο με εσωτερική εγκατάσταση γραφείων, χώρους εστίασης προσωπικού κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτική δράση

για την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών

 

Τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2016 στην αγορά της Καβάλας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του γυαλιού.

 

Η ενημέρωση αφορά τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετερίες, εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία) και στοχεύει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών.