Η 1η Διεθνής Διαδικτυακή Συνέλευση Δημιουργικού Ακτιβισμού πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31 Ιουλίου 2022 με έδρα την Νέα Καρβάλη Καβάλας από το παγκόσμιο ίδρυμα Activist Handbook με την υποστήριξη των Νέων Πράσινων Ελλάδας.

 

Το Activist Handbook είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας ίδρυμα με έδρα το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το οποίο μεταξύ άλλων αναπτύσσει έναν ιστότοπο, παρόμοιο του Wikipedia, με στόχο την ελεύθερη ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με τις δράσεις των ενεργών πολιτών.

 

Στην 1η Διεθνή Διαδικτυακή Συνέλευση Δημιουργικού Ακτιβισμού του Activist Handbook συμμετείχαν περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες από Ελλάδα, Ολλανδία, Νιγηρία, Γκάνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Κένυα, Λιβερία, Μπουρκίνα Φάσο, Αλγερία και Ινδία.

 

Ενεργοί πολίτες για την οικολογία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρικτές της κοινωνικής δικαιοσύνης συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.

 

Την εκδήλωση συντόνισαν από την Νέα Καρβάλη Καβάλας οι Joppe Hoekstra - Συντονισμός Προγραμμάτων, Vaan Droogh - Συντονισμός Εκδηλώσεων και Ιάσων Πασχαλίδης-Γεροστεργίου - Συντονισμός Τοπικοποίησης, ενώ βοήθησαν μέσω διαδικτύου η Bassma Matrouf από το Μαρόκο και ο Cita Ayeni από την Ολλανδία.

 

Ο στόχος της 1ης Διεθνής Διαδικτυακής Συνέλευσης Δημιουργικού Ακτιβισμού του Activist Handbook ήταν η συγγραφή ή μετάφραση κειμένων και άρθρων σχετικά με θέματα ενεργών πολιτών, ενδεικτικά σε θέματα όπως: Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία, Κοινωνικές Ελευθερίες, Δικαιώματα των Γυναικών, Παιδική Εργασία, Βελτίωση Συστημάτων Υγείας, Επιστήμη και Ακτιβισμός, Κοινωνική Συνοχή κ.α., τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Activist Handbook, του συνεργατικού εγχειριδίου που στοχεύει στην ελεύθερη ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με τον ακτιβισμό.

 

Πληροφορίες: Ιάσων Πασχαλίδης-Γεροστεργίου, Συντονιστής Τοπικοποίησης, [email protected] / (+30) 6957777789