Την Δευτέρα (1/11) συνεδρίασαν τα  νεοεκλεγέντα μέλη της  Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Καβάλας με  θέμα «Συγκρότηση σε σώμα».

 

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 3 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της  Δ.Ε.Ε.Π. Χαράλαμπος Δράκος   όρισε  τις αρμοδιότητες των νέων αιρετών μελών ως εξής: 

 

1) Αντιπρόεδρος : Παπαντίδης Ιορδάνης 

 

2) Γραμματέας : Παπαδοπούλου Στέλλα 

 

3) Ταμίας:  Χάϊτας Κωνσταντίνος

 

4) Υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας: Σαράντος Χαράλαμπος.

 

5) Υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας: Αθανασιάδου Σοφία.

 

6) Υπεύθυνος εργαζόμενων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα: Αντωνιάδης Οδυσσέας.

 

7) Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης: Παπαδόπουλος Σωτήριος.

 

8) Υπεύθυνη παραγωγικών και επιστημονικών φορέων: Ευγενιάδου Σοφία.

 

9) Υπεύθυνη οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων: Παραντινού Μαρία. 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΕΠ  Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Η Γραμματέας: Στέλλα Παπαδοπούλου 

 Ο Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δράκος