Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της Παρασκευής (14/5).

 

Τα θέματα: 

 

1.         Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.

 

2.         Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.