Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με θέμα τον τουρισμό με τον τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ»
(«EXECUTIVE MBA IN TOURISM») λειτουργεί από φέτος στην Καβάλα το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας στον KavalaΝews 102,8 o καθηγητής τουριστικού μάρκετινγκ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Ευάγγελος Χρήστου

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους στον τουρισμό. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Το πρόγραμμα ήταν απαίτηση της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας γι αυτό και αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε εξήγησε ο κ. Χρήστου. 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

 

  Είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.

 

  Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

  Θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα.

 

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:.

 

  Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 1300€ ανά εξάμηνο,

 

  Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 650€ ανά εξάμηνο