Η εκστρατεία Safe + Sound του Οργανισμού Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OSHA) διεξάγεται σε ετήσια βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε συνεργασία και με τους όρους που θέτει κάθε φορά το εκεί Υπουργείο Εργασίας.

 

"Είναι η μία σημαντική ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και κατανόηση της αξίας των προληπτικών προγραμμάτων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και ενημέρωση για τις τεχνολογικές και τεχνικές εξελίξεις. Φέτος έγιναν δεκτές αιτήσεις συμμετοχής από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο μίας άτυπης αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων του Οργανισμού μας πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων στις οποίες συμμετείχε το σύνολο των απασχολούμενων.

 

Σε αναγνώριση των προσπαθειών μας, λάβαμε το σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής από τον ΟSHA. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων του Οργανισμού είναι πάντοτε το πρώτιστο μέλημα και καθήκον μας".