Η σύμβαση του έργου "Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης του Δήμου Καβάλας έτους 2020", υπογράφηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 από τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις με μηχανικά μέσα για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, επισκευές αρδευτικών δικτύων, αντλιών και κινητήρων, εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων και δοκιμή υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων.

 

Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις, αρχικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.