Στις 2 Δεκεμβρίου (και όχι στις 4 Νοεμβρίου που αρχικώς είχε ανακοινωθεί) θα αρχίσει για την Καβάλα, τη Θάσο και την υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» το οποίο μετονομάστηκε σε «Εξοικονομώ–Αυτονομώ». 

 

Στο νέο πρόγραμμα έχει αρθεί ο περιορισμός για τα πολύ υψηλά εισοδήματα κι έτσι επιδότηση μπορεί να λάβει και μια οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 120.000€. Επίσης έχει αρθεί ο περιορισμός της μιας αίτησης ανά ωφελούμενο κι έτσι κάποιος μπορεί να αιτηθεί επιδότηση για δύο ή περισσότερες κατοικίες. 

 

Η επιδότηση για οικογένειες με πολύ υψηλά εισοδήματα αρχίζει από το 45-55% και φτάνει το 85% για όσους έχουν εισοδήματα έως 20.000€.

 

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψιν τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για το 2019. 

 

Δικαιούχοι 

 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση είναι οι 50.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων (για περισσότερα του ενός ακίνητα) μέγιστος προϋπολογισμός είναι οι 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 

Ποσοστό επιδότησης 

 

Το ποσοστό της επιδότησης που δικαιούται κάθε νοικοκυριό με βάση το εισόδημά του, φαίνεται σε αναλυτικό πίνακα στο τέλος του κειμένου. 

 

Για κάθε εισοδηματική κατηγορία υπάρχει ένα «βασικό ποσοστό επιδότησης» στο οποίο προστίθενται δύο bonus

 

--το ένα είναι η λεγόμενη «ρήτρα κορονοϊού» για τη διετία 2020-2021 που ανεβάζει την επιδότηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες

--το άλλο είναι το ενεργειακό bonus (επιπλέον 10%) που δίνεται εφόσον η κατοικία αναβαθμιστεί τουλάχιστον σε ενεργειακή κατηγορία Β.

 

Μια οικογένεια με εισόδημα έως 20.000€ δικαιούται βασικό ποσοστό 65% και με την ρήτρα του κορωνοϊού αυτό ανεβαίνει στο 75%. Είναι το ποσοστό που θα δικαιούνται οι περισσότεροι. Αν κάνουν αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας, τότε το ποσοστό επιδότησης ανεβαίνει στο 85%. 

 

Αντίστοιχα, για οικογένειες με εισόδημα μεταξύ 20.000€ και 30.000€ τα ποσοστά είναι 55% > 65% > 75%. 

 

Ειδικά για τις «λιγνιτικές περιοχές» της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά) και της Μεγαλόπολης προστίθεται επιπλέον 10%, οπότε η επιχορήγηση φθάνει μέχρι το 95%.

 

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 

Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

 

Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους:  Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

 

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης

**Επιλέξιμη και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου & δεξαμενών ***καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου

 

Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ: Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

 

Οι νέες παρεμβάσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και μπορούν να επιδοτηθούν είναι: 

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των κατοικιών. 

 

Μπαταρίες - Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 

 

Φόρτιση Οχημάτων (σχετική υποδομή για σταθμό φόρτισης) 

 

Smart Home - Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας

**Στην κατηγορία Smart Home περιλαμβάνονται: συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνος φωτισμός, έξυπνοι θερμοστάτες, αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ., συστήματα σκίασης κλπ 

 

Παρεμβάσεις για πολυκατοικίες 

 

Επιλέξιμες είναι και κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες:

 

Αναβάθμιση ανελκυστήρα (υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες) 

 

Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (LED, σύστημα χρονισμού με έξυπνη διαχείριση, ρύθμιση φωτεινότητας κ.α.) 

 

 

Προϋποθέσεις 

 

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να:

 

*Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε1.

*Υφίσταται νόμιμα.

*Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί για Δ στο προηγούμενο πρόγραμμα).

*Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

*Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

 

 

Στις πολυκατοικίες υπάρχουν δύο τρόποι για να ενταχθούν: 

 

Α. Εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλει μια αίτηση στην οποία συνδέει τις επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων. 

 

Β. Εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλει μία αίτηση που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Για αυτήν την κατηγορία, υπάρχει ενιαίο ποσοστό επιδότησης στο 70% με ανώτατο όριο δαπανών τις 80.000€. 

 

***Αν δεν υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο ιδιοκτητών στην πολυκατοικία, τότε κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να ενταχθεί μόνος του στο πρόγραμμα για παρεμβάσεις εντός της κατοικίας του (όχι στους κοινόχρηστους χώρους). 

 

 

Οι αιτήσεις για κατοικίες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αρχίζουν στις 2/12/2020 (και όχι στις 4/11/2020). Κάθε Περιφέρεια έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης. 

 

Οι αιτήσεις για τις πολυκατοικίες, για όλη την Ελλάδα, θα αρχίσουν στις αρχές Γενάρη του 2021 (και όχι στις 3/12/2020 όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί). 

 

Ποσοστά επιδότησης αναλόγως εισοδήματος