Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών την περασμένη Δευτέρα επιχορήγηση συνολικού́ ποσού́ έως 115.400.000,00 € σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά́ και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης)

 

 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση στην περιφερειακή Καβάλας ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε με το ποσό του 1.970.000 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τρίτους και ο Δήμος Παγγαίου με το ποσό των 110.000 ευρώ. 

 

Επιχορηγήσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τρίτους λαμβάνουν επίσης και οι  Δήμοι Δοξάτου, Σουφλίου, Τοπείρου, Αρριανών και Ιάσμου στην περιφέρεια ΑΜΘ. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσό από όλους τους δήμους της περιφέρειας λαμβάνει ο Δήμος της Θάσου.