Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για εγγραφή στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ στην Καβάλα. Φέτος θα ανοίξουν 8 τμήματα σε ισάριθμες ειδικότητες, κάθε ένα από το οποίο θα δεχτεί περίπου 20 σπουδαστές. Συνολικά θα εγγραφούν περί τα 160 άτομα. 

 

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος είναι: 

 

-Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 

-Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εργων 

-Κομμωτικής Τέχνης 

-Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 

-Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

-Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

-Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 

-Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 

 

Πληροφορίες δίνονται στο κτίριο της ΕΠΑ.Σ Καβάλας στο Περιγιάλι και στα τηλέφωνα 2510228834 και 2510231169. Το σύστημα των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997 έως 2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS σε αυτόν τον σύνδεσμο. Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  → Εγγραφή σε σχολείο  → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

 

Επιτυχημένο σύστημα μαθητείας με μηνιαίο μισθό 

 

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

 

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78€ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Αυτό αντιστοιχεί σε μηνιαίες απολαβές της τάξης των 450€. Πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης. 

 

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ :

 

•          Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση. 

•          Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

•          Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

•          Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

•          Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

•          Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.