Άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας 29/06/2020 η πλατφόρμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός Για Όλους».

 

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» ΔΕΝ είναι το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός». Πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα. Το πρώτο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και το δεύτερο μέσω του ΟΑΕΔ. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι αν έχουν λάβει άλλη αντίστοιχη παροχή τουρισμού, όπως πχ ο Κοινωνικός Τουρισμός, δε μπορούν να συμμετάσχουν και σε αυτό το πρόγραμμα. 

 

Δηλώσεις ανά ΑΦΜ

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων, η υποβολή των οποίων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 5 Ιουλίου, θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ στις εξής ημερομηνίες:

 

•          Δευτέρα, 29 Ιουνίου και Τρίτη, 30 Ιουνίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 0 - 1 - 2

•          Τετάρτη, 1η Ιουλίου – ΑΦΜ που τελειώνουν σε 3 - 4 - 5

•          Πέμπτη, 2 Ιουλίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 6 - 7

•          Παρασκευή, 3 Ιουλίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 8 - 9

 

 

Δικαιούχοι & εισοδηματικά κριτήρια

 

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

 

Στον «Τουρισμό για Όλους» τα κριτήρια είναι πιο διευρυμένα. Δικαιούχοι είναι άγαμοι, έγγαμοι, έχοντες σύμφωνο συμβίωσης, χήροι, διαζευγμένοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. 

 

Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι το εισοδηματικό κριτήριο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Χωρίς τέκνα: έως 16.000€ ατομικό εισόδημα ο άγαμος ή έως 28.000€ οι έγγαμοι. 

 

Με 1 τέκνο: έως 17:500€ οι μονογονεϊκές και έως 29.500€ οι έγγαμοι. 

 

Με 2 τέκνα: έως 19.000€ και έως 31.000€ αντίστοιχα 

 

Με 3 τέκνα: έως 21.000€ και έως 33.000€ αντίστοιχα

 

Πολύτεκνοι: έως 26.000€ και έως 38.000€ αντίστοιχα

 

 

Το ποσό που δίνεται και η συμφωνία με το κατάλυμα 

 

Για να κάνουν την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω υπολογιστή ή μέσω κινητού, κωδικούς taxisnet καθώς και ΑΜΚΑ δικαιούχου και ωφελουμένων μελών της οικογένειάς του.

 

Το ποσό που δικαιούται ο κάθε αιτών εξαρτάται από την τιμή συνεργασίας που έχει δηλώσει το κατάλυμα στο οποίο κάνει κράτηση. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι 50% της δηλωθείσας από τον πάροχο τιμής διανυκτέρευσης κατ’ άτομο, όπως αυτή δηλώθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του στο πρόγραμμα, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα 30€ και την προϋπόθεση της διαμονής των 4 διανυκτερεύσεων. Το ποσοστό της επιδότησης ανεβαίνει στο 60% για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% (δεν ισχύει για τους συνοδούς). 

 

Τυχόν προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί από τον παρόχο αφαιρείται κατά την αναχώρηση από το ποσό της ίδιας συμμετοχής.

 

Η συμφωνία με το κατάλυμα για το κόστος παραμονής στο κατάλυμα για περισσότερο διάστημα γίνεται μεταξύ παρόχου και δικαιούχου και το Υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται.