γράφει ο

Βασίλης Λωλίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Η επιτάχυνση της ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας στον νησιωτικό τουρισμό και η οικοδόμηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών κραδασμών, σε συνδυασμό με το τουριστικό μάρκετινγκ και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, είναι το αντικείμενο της συνεργασίας που ξεκίνησε ο δήμος Θάσου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

 

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που θέτει τους κατοίκους στο επίκεντρο της τουριστικής πολιτικής, καθώς η ανάκαμψη του τομέα συνεχίζει να επιταχύνεται. 

 

Η δραστηριότητα μάρκετινγκ θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου, με τη μελέτη κατοίκων να διαρκεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία με το συμβαλλόμενο μέλος του, την ICF, θα συνεργαστεί με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και κατοίκους από όλο το νησί σε μια σειρά δράσεων τεχνικής συνεργασίας.

 

 

Στόχος η δημιουργία ενός νέου σχεδίου δράσης

 

Ο δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, μιλώντας στην επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση υλοποίησης του έργου, τόνισε -μεταξύ άλλων- πως «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, με τα διεθνή και σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τις έως σήμερα ενέργειες μάρκετινγκ, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου σχεδίου δράσης και θα διεξάγει έρευνα στους κατοίκους του νησιού ώστε να διασφαλίσει τη συν - περίληψή τους στο σχεδιασμό της κατάλληλης πολιτικής εξωστρέφειας, που είναι απαραίτητη για μια πιο βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

 

«Το έργο αυτό», τόνισε ο δήμαρχος του νησιού, «θέτει την τοπική κοινότητά μας στο επίκεντρο των άμεσων πολιτικών της τουριστικής ανάπτυξης της Θάσου, μέσα από συνέργειες και συνεργασίες, ενισχύοντας την ποικιλομορφία και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και θέτοντας τις βάσεις για ισόρροπη και προς όφελος όλων αειφορική ανάπτυξη του κλάδου και του τόπου μας».

 

Ο επικεφαλής τουρισμού της ICF, συμβαλλόμενο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Νικόλαος Γκολφινόπουλος τόνισε πως «η διαχείριση του τουρισμού είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη διασφάλιση του συντονισμού των φορέων του νησιού, των δράσεων και των πολιτικών, καθώς και του εντοπισμού και εν συνεχεία της ελαχιστοποίησης πιθανών αρνητικών επιπτώσεων. 

 

Η αναγνώριση της ένταξης των κατοίκων ως βασικού ενδιαφερομένου είναι η σωστή κατεύθυνση προς μια καλύτερη, πιο συμμετοχική διακυβέρνηση που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών. 

 

Η ICF είναι περήφανη που ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για μια στοχευμένη τουριστική ανάπτυξη που ωφελεί τόσο τον οικονομικό όσο και τον κοινωνικό ιστό της Θάσου».

 

 

Πώς αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι τον τουρισμό

 

Η μελέτη για τους κατοίκους της Θάσου θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ντόπιοι αξιολογούν και ασχολούνται με τον τουρισμό στο νησί, τόσο από την άποψη του οικονομικού αντίκτυπου του τομέα όσο και των κοινωνικών-πολιτιστικών του επιπτώσεων. 

 

Η μελέτη θα βασίζεται σε ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα αποδοθούν με μια σειρά συστάσεων και επακόλουθων ενεργειών.

 

Τέλος, το έργο θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ανάκαμψης του τουρισμού του νησιού της Θάσου μέσω της αξιολόγησης των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ και προσφοράς του τουριστικού προϊόντος, καταλήγοντας στη συνέχεια σε παροχή συστάσεων για βελτιώσεις.