Σημαντικές ανακοινώσεις για την περιοχή του Περιγιαλίου και την δυνατότητα δόμησης σε αυτή έκανε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου 2015, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Αφενός ανακοίνωσε ότι καταχωρείται στο Κτηματολογικό Γραφείο Καβάλας η Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης Περιγιαλίου, μετά από αίτηση του Δήμου Καβάλας, αφετέρου ότι ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να επιβάλει εισφορά σε χρήμα στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, η οποία θα αποτελεί και μία από τις προϋποθέσεις για να χτίσει κανείς. Οι ανακοινώσεις αφορούν σε 1.527 πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει 2.768 δηλώσεις ιδιοκτησίας, σε μια περιοχή με συνολικό εμβαδόν περίπου 2.500 στρέμματα.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο συντελεστής δόμησης θα είναι 0,8 και το ύψος των κτιρίων δεν θα ξεπερνά τα 11 μέτρα. 

 

Οι σχετικές υπογραφές στο αίτημα καταχώρησης στο Κτηματολόγιο μπήκαν ενώπιων των δημοσιογράφων.

 

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις της δημάρχου Καβάλας

 

Αναλυτικά, η κ. Τσανάκα ανακοίνωσε τα εξής: 

*Το σχέδιο πόλεως Περιγιαλίου εγκρίθηκε ως επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Καβάλας τον Ιανουάριο του 1990, και αναθεωρήθηκε όπως ισχύει σήμερα τον Νοέμβριο του 2010 με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

*Η Πράξη Εφαρμογής Περιγιαλίου που η μελέτη της ξεκίνησε το έτος 1993, συντάχθηκε από τον Δήμο Καβάλας τον Μάρτιο του 2012 και μετά την νόμιμη διαδικασία των αναρτήσεων κυρώθηκε από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ τον Οκτώβριο του 2013.

*Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.) των τεχνικών εργασιών για την συμβατότητα των ψηφιακών στοιχείων της Πράξης Εφαρμογής με την κτηματολογική βάση, ο Δήμος Καβάλας ζητά την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Καβάλας της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλης Περιγιαλίου.

*Από το Κτηματολογικό Γραφείο Καβάλας μετά την αίτηση του Δήμου Καβάλας για καταχώρηση και τον απαιτούμενο νομικό έλεγχο, δίνεται εξουσιοδότηση στην ΕΚΧΑ Α.Ε. να εισάγει τα ψηφιακά δεδομένα (χωρικά και περιγραφικά) στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

*Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να επιβάλει εισφορά σε χρήμα στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τον Ν. 1337/83, ανάλογα με την επιφάνεια γης που ορίζει η Πράξη Εφαρμογής. Η εισφορά επιβάλλεται σε δόσεις ενώ προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση. Ακόμα ο Δήμος Καβάλας αποζημιώνει τα επικείμενα προκειμένου να διανοιχθούν οι οδοί.

*Για έκδοση οικοδομικών αδειών μετά την καταχώρηση της Π.Ε. στο Κτηματολόγιο, απαιτείται το οικόπεδο να έχει πρόσωπο σε διανοιγμένο και διαμορφωμένο στα οριστικά του υψόμετρα δρόμο και να έχει καταβληθεί το 20% της εισφοράς σε χρήμα.

 

 

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο Περιγιάλι έτσι όπως τα περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Φίλιππος Φιλιππίδης.