Άρχισαν οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών το οποίο δικαιούνται στο νομό Καβάλας οι κάτοικοι 39 περιοχών. Η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β΄779-10/3/2020. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ ενώ το επίδομα καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ. 

 

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

 

Α. σε 600€ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 € ετησίως

Β. σε 300€ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 και 4.700€.

 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

--Αίτηση δικαιούχου με την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση.

--Τα στοιχεία του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού).

--Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

--Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.

--Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014) ή φωτοτυπία του εντύπου Ε1 της χρονιάς που αιτούνται το βοήθημα.

--Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

--Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου, σε περίπτωση άγαμης μητέρας.

--Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύονται η ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων.

 

Χρήσιμες λεπτομέρειες

 

Υποβολή αιτήσεων γίνεται έως τις 15/5/2020.

 

Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου (ΚΕΠ).

 

 

 

Περιοχές δικαιούχων στο Ν.Καβάλας

 

Στο νομό Καβάλας, το επίδομα αυτό αφορά στους κατοίκους των παρακάτω περιοχών:

 

Δήμος Θάσου

Θεολόγος

Καλλιράχη

Λιμενάρια

Μαριές

Παναγία

Ποταμιά

Πρίνος

Ραχώνι

Σωτήρας

(από το σύνολο της Θάσου, εξαιρείται μόνο η περιοχή Λιμένα)

 

Δήμος Καβάλας

Ζυγός

Κορυφές

Λιμνιά

Νέα Καρβάλη (Λεύκη)

Κρυονέρι

Παλιά Καβάλα

Πολύνερο

Χαλκερό

 

Δήμος Νέστου

Άγιος Κοσμάς

Αβραμυλιά

Διπόταμος

Διαλεκτό

Δύσβατο

Ελαφοχώρι

Κεχρόκαμπος

Λεκάνη

Μακρυχώρι

Ξεριάς

Παράδεισος

Πλαταμώνας

 

Δήμος Παγγαίου

Ακροπόταμος

Αυλή

Δωμάτια

Μελισσοκομείο

Μεσορόπη

Μουσθένη

Μυρτόφυτο

Σιδηροχώρι

Φωλιά

 

(Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Καβάλας έχουν οριστεί με βάση την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ)