Την πρόσληψη 11 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων επί θητεία προκήρυξε  το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν οι παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ:

Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Διευθυντή
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β`
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Διευθυντή
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α`
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Αγγειοχειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β`
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής Θώρακα στο βαθμό του Επιμελητή Β`
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β`
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β`
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Νευροχειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β`
Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β`.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από 14-2-2020 και λήγει στις 28-2-2020.