Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δίνουν σε επιχειρηματίες-μέλη τους τα Επιμελητήρια Δράμας και Έβρου

 

Και στις 2 περιπτώσεις πρόκειται για πρόγραμμα που «τρέχει» από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με τη 360U Better Skills – Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σκοπός 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σημαντικός επίσης σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Οι διδάσκοντες

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.

 

Παρέχεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης»

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Κόστος και δυνατότητα επιδότησης

Το κόστος του Προγράμματος είναι 2.500€ για τα μέλη του Επιμελητηρίου και 2.900€ για τα μη μέλη και μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

 

Διάρκεια και μαθήματα 

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τριάντα πέντε (35) υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών  επιχειρήσεων. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται δύο φορές το μήνα

 

Τα μαθήματα θα γίνονται στους χώρους των 2 επιμελητηρίων, τις Παρασκευές (17:30-21:30) και τα Σάββατα (09:00-17:00). Στη Δράμα τα μαθήματα αρχίζουν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

 

Πληροφορίες 

--Επιμελητήριο Δράμας, Μπάμπης Αλεξανδρίδης, 2521022750 

--Επιμελητήριο Έβρου, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, 2551035848

--360U Betters Skills – Better Business, Κατερίνα Δογκάκη, 2100081299