απογευματινά ραντεβού Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας ( Πρωινά & Απογευματινά Ιατρεία καθώς και όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις ) , για τον μήνα Μάιο 2022 , θα ανοίξουν την Πέμπτη 28 Απριλίου, στις 14:30 μ.μ.

Για τον μήνα Μάρτιο 2022, τα ραντεβού, με τους Ιατρούς , οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι ακόλουθες ημερομηνίες είναι :

Σας γνωρίζουμε ότι τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας, για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 20222, θα ανοίξουν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, στις 14:30 μ.μ .Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται μόνον διαδικτυακά.

Από το Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνεται ότι όλα τα ραντεβού, Πρωινά – Απογευματινά Ιατρεία,  καθώς και Μικροβιολογικές  & Εργαστηριακές Εξετάσεις, για τον μήνα Ιανουάριο 2022 , θα ανοίξουν την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, στις 14:30 μ,μ.

Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας, πρωινά και απογευματινά ιατρεία καθώς και όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον μήνα Οκτώβριο 2021, θα ανοίξουν διαδικτυακά την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 14:30 μ,μ

Ανακοινώθηκαν από το Νοσοκομείο Καβάλας τα ραντεβού για τον μήνα Ιούνιο με τους γιατρούς που θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη γίνονταν περί τις 100 έως 150 πρώτες δόσεις εμβολίου ημερησίως, αριθμός που άρχισε να αυξάνεται από την Τετάρτη 3/3/2021 και μετά.

Σας γνωρίζουμε ότι τα ραντεβού (Πρωινά – Απογευματινά) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, για τον μήνα Οκτώβριο του 2020, θα ανοίξουν: την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου μέσω της υπηρεσίας των  ηλεκτρονικών ραντεβού στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

Για τον μήνα:  ΜΑΡΤΙΟ 2020  τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι :

Για τον μήνα:  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019  τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι 

Για τον μήνα:  ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019  τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι 

Για τον μήνα:  ΙΟΥΝΙΟ 2019 τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2513 501700 για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι :

Για τον μήνα:  Μάιο 2019  τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι:

Για τον μήνα:  ΜΑΡΤΙΟ 2019 τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι:

Για τον μήνα:  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι: 

Δεδομένου ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχει ενταχθεί  στο πρόγραμμα «Γραμμή για την Υγεία-1535 », οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν το τετραψήφιο νούμερο 1535 όλο το 24ώρο, προκειμένου να προγραμματίσουν για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ  2016  τα ραντεβού τους, με τους παρακάτω γιατρούς...