Για τον μήνα Μάρτιο 2022, τα ραντεβού, με τους Ιατρούς , οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι ακόλουθες ημερομηνίες είναι :

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ONLINE  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ