Ανακοινώθηκαν από το Νοσοκομείο Καβάλας τα ραντεβού για τον μήνα Ιούνιο με τους γιατρούς που θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής: