Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας, πρωινά και απογευματινά ιατρεία καθώς και όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον μήνα Οκτώβριο 2021, θα ανοίξουν διαδικτυακά την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 14:30 μ,μ

 

Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται μόνον διαδικτυακά.