Με τη με αριθμ. 898/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας αποφασίσθηκε η απαλλαγή από τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για τις ασθενέστερες από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. 

 

Κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων:   

α) Δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Καβάλας έτους 2018 (επιδόματα βαριάς αναπηρίας, στεγαστικής συνδρομής, αιμολυτικών νοσημάτων, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς νοητικής υστέρησης, παραπληγικών, κίνησης, αναπηρίας όρασης, κώφωσης και βαρηκοΐας, ομογενών προσφύγων).

β) Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έτους 2018.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ανωτέρω από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι να πληρούν τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα περιουσιακά κριτήρια της ΚΥΑ οικ. 494/9-4-2015 (ΦΕΚ 577/Β΄/2018).

Μεμονωμένο άτομο: ετήσιο εισόδημα 2.400€ 

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος: ετήσιο εισόδημα 3.600€

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: ετήσιο εισόδημα 4.200€

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: ετήσιο εισόδημα 4.800€

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: ετήσιο εισόδημα 5.400€

Οικογένεια με 4+ άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5+άνω εξαρτώμενα μέλη: ετήσιο εισόδημα 6.000€

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 04-02-2019 μέχρι την Παρασκευή 15-02-2019 από ώρα 9.00 με 13.00, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας, στον 3οόροφο της πρώην Νομαρχίας, Γραφείο 373 (Κτήριο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20), είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση.
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο Ε1 & Εκκαθαριστικού Εφορίας φορ. έτους 2017.
  4. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ/ εναλλακτικού παρόχου ή μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του αιτούντος ή Ε9. 
  5. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν4223/2013).  
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ