Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, στο πλαίσιο ανάδειξης της Καβαλιώτικης γαστρονομίας και σε συνέχεια της υλοποίησης της δράσης KavalaTalesofTasteανακοινώνει την διοργάνωση διαγωνισμού δημιουργίας - παρασκευής γλυκού.

 

 

Σκοπός του διαγωνισμού, είναι η γνωριμία με την τοπική κουζίνα σε σχέση με τα γλυκά, και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Γαστρονομίας για γλυκό, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Καβάλας ή κάτοικοι άλλων περιοχών που γεννήθηκαν στον δήμο Καβάλας ή είναι δημότες Καβάλας ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με έδρα εντός των ορίων του δήμου μας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται: α) οι κριτές, και β) οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. 

 

 

2. Δηλώνετε συμμετοχή στο e-mail: talesof[email protected]ή στα τηλέφωνα: 2510240973 & 2510240983, ώρες 08:00 - 20:00 με καταληκτική ημερομηνία τις 27 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00.

 

 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για μια (1) συνταγή για γλυκό και η δήλωση συμμετοχής συνοδεύεται από την συνταγή, την οποία μπορεί να την παραδώσει είτε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πυθαγόρας», 7ηςΜεραρχίας 1 στη Διεύθυνση Πολιτισμού είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: talesof[email protected]η οποία θα περιλαμβάνει το όνομα του γλυκού, τα υλικά, χωρίς δοσολογία, καθώς και τον τρόπο παρασκευής. Προαιρετικά μπορεί να αναφέρει λαογραφικά ή άλλα στοιχεία που αφορούν την ιστορία και την προέλευση του γλυκού ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ότι συνδέει το γλυκό με την φυσιογνωμία, την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της πόλης και του δήμου μας. 

 

 

4. Την ημέρα της εκδήλωσης, 30 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00,προσέρχεστε στο χώρο της εκδήλωσης, Πλατεία Ελευθερίας, και καλείστε να φέρετε το γλυκό που έχετε δηλώσει, έτοιμο, ώστε να παρουσιαστεί στην 3μελή κριτική επιτροπή γευσιγνωσίας.

 

 

5. Η αξιολόγηση των συνταγών θα γίνει με τον εξής τρόπο: 

Η συνταγή η οποία για λόγους διαφάνειας και αδιαβλητότητας, θα φέρει νούμερο και όχι όνομα διαγωνιζόμενου, θα αξιολογηθεί σε πρώτο στάδιο την 29ηΔεκεμβρίου από τους υπεύθυνους της δράσης “KavalaTalesofTaste” της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ αναφορικά με τη συνταγή, με δύο κριτήρια τα οποία 

 

θα βαθμολογηθούν το καθένα από το 2 έως το 20 αναφορικά:

 

 

α) με την χρήση παραδοσιακών προϊόντων και 

 

β) με τον τοπικό χαρακτήρα της συνταγής.

 

Η επιτροπή και με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, θα έχει την δυνατότητα να αποκλείσει στο πρώτο αυτό στάδιο, συνταγές οι οποίες συγκέντρωσαν πολύ χαμηλή βαθμολογία. Στην βαθμολογία αυτή θα προστεθεί η βαθμολογία από την γευσιγνωσία του γλυκού της 30ηςΔεκεμβρίου, από τριμελή επιτροπή γευσιγνωστών, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν και αυτοί χωρίς να γνωρίζουν τους παρασκευαστές με δύο κριτήρια: α) τη γεύση και β) την εκτέλεση – εμφάνιση του γλυκού, κατατάσσοντας και αυτοί τους διαγωνιζόμενους με τελική βαθμολογία από 2 έως 20. Οι δύο βαθμολογίες προστίθενται και νικητής ανακηρύσσεται όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα.

 

 

6. Η επιτροπή γευσιγνωσίας θα βαθμολογεί χωρίς να σχολιάζει μπροστά στο κοινό.

 

 

7. Ο διαγωνισμός θα αναδείξει 1 νικητή (σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπάρξει κλήρωση) και έναν επιλαχόντα, που θα κερδίσει έπαθλο αξίας 500 €. 

 

 

8. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα της εκδήλωσης, στις 30.12.2018 καθώς και ο επιλαχών. 

 

 

9. Η παράδοση του επάθλου θα γίνει προσωπικά στο νικητή με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ή ισοδύναμου νόμιμου εγγράφου. Θα μπορεί να παραλάβει το έπαθλο εφόσον προσκομίσει τη συνταγή με όλες τις λεπτομέρειες στα γραφεία της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ έως τις 10/01/2019. Αν ο νικητής αρνηθεί το έπαθλό του ή δεν εμφανισθεί έγκαιρα για την παραλαβή του, τότε η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και θα παραδώσει το έπαθλο στον επιλαχόντα. 

 

 

10. Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης όλων των συνταγών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθώς και της ανακοίνωσης των ονομάτων του νικητή, φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις τους στους διαδικτυακούς της  τόπους ή σε άλλο ΜΜΕ και να προβεί σε προώθηση του σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος ή αμοιβής.

 

 

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για τους σκοπούς του διαγωνισμού καθώς για μελλοντική χρήση τους σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες του Δήμου Καβάλας και της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και θα τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997και του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε του 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτά ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω αρχείο, επικοινωνώντας με τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στο τηλέφωνο 2510831388. 

 

 

12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.