Σε λύση οδεύει το πρόβλημα των ποινικών διώξεων αιρετών και πρώην αιρετών του Δήμου Παγγαίου σχετικά με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας από την πρώην διοίκηση Ξουλόγη αλλά και από τη νυν διοίκηση Αναστασιάδη. 

 

Η λύση εντάσσεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών «Κλεισθένης 1» με τροπολογία που συντάχθηκε από το βουλευτή Νίκο Παναγιωτόπουλο με τη σύμφωνη γνώμη και των υπολοίπων βουλευτών της Καβάλας Κώστα Μορφίδη, Δημήτρη Εμμανουηλίδη και Γιώργου Παπαφιλίππου οι οποίοι τη συνυπογράφουν. 

Αναμένεται η τροπολογία να εγκριθεί μαζί με το νομοσχέδιο περί τα τέλη της εβδομάδας. 

 

 

Το ιστορικό 

 

Θυμίζουμε ότι 56 δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων βρέθηκαν κατηγορούμενοι με την κατηγορία της Παράβασης καθήκοντος από πρόθεση, κατ’ εξακολούθηση και συν αυτουργία μετά από την 26/4/2016 καταγγελία του Βασίλη Ξουλόγη. Η καταγγελία αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια χωρίς τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. 

 

Στους δημοτικούς συμβούλους έχουν καταλογισθεί τα μισθολόγια αυτών των προσλήψεων και αν κριθούν ένοχοι θα κληθούν να τα πληρώσουν περίπου το ποσόν 1.800.000€, καθώς επίσης εκπίπτουν από τα καθήκοντα τους και θα υποστούν και άλλες κυρώσεις όπως δέσμευση Α.Φ.Μ, τραπεζικών λογαριασμών και άλλες ποινικές κυρώσεις.